Mens & Dier

Klik hier om naar de galerij te gaan.

Al eeuwen heeft de mens zich omgeven met dieren, vooral paarden, maar ook honden. Bijvoorbeeld bij het jagen. De runderen, varkens en kippen en andere dieren werden gebruikt om van te leven.

Ook sinds mensenheugenis hebben mensen zichzelf afgebeeld in relatie tot dieren. Die relatie is veelomvattend. Mensen hebben dieren nodig, ze zijn er bang voor, ze vereren ze, ze misbruiken ze en ze houden ervan.

Daarbij zijn dieren artistiek gezien natuurlijk een prachtig en uitdagend onderwerp.

In de beeldende kunst is dit onderwerp één van de oudste thema's waarmee de mens zijn verbeeldingswereld verbeeldde. De rotsschilderingen uit de prehistorie bestaan uit afbeeldingen van bizons en mensfiguren.

Bij de Egyptenaren komen we natuurlijk de sfinx tegen, waar op een katachtig lijf een mensenhoofd prijkt. In latere culturen werden dieren ook gezien als symbolen of gedaantewisselingen van goden, en ook zo afgebeeld of vereerd.

Ook in de Christelijke symboliek komen dieren voor, bv. Het Lam Gods. Sint Franciscus is de patroonheilige van de dieren ( 4 Okt) Steeds komen de dieren als onderwerp terug.

In onze tijd waar veel mensen een gehaast leven leiden, zien we ook de interesse voor dieren terugkomen. Op zorgboerderijen komen de patiënten tot rust als ze de dieren verzorgen. Er zijn asielen voor allerlei dieren ontstaan. Ook zie je steeds meer actiegroepen die opkomen voor de dieren.

Ik heb geprobeerd de relatie tussen mens en dier weer te geven op een positieve manier. Je ziet de aandacht en zorg die de mensen hebben voor de dieren. Omdat de mens de dieren kan overheersen is het belangrijk dat we het belang van het dier zien.

Ik wens u veel kijkplezier.

Diny Jacobs